Navigácia

Školský rok 2017/2018 Školský rok 2016/2017 Školský rok 2015/2016 Školský rok 2014/2015

Z našich podujatí

Školský rok 2017/2018

19. AUGUST 2018 - ČIE SÚ TO KONE, KONÍČKY, KONE - tvorivé dielničky

        Naše CVČ aj počas tohtoročných Furmanských pretekov, ktoré sa uskutočnili 19.augusta 2018 v Sobraneckých kúpeľoch, pripravilo pre deti tvorivé dielničky. V nich si mohli deti sami, alebo aj za pomoci vychovávateliek CVČ alebo svojich rodičov, vyrobiť z papiera všakovakých koníkov a z papierového taniera vykúzliť krásny obrázok s koníkom a podkovou. Viac fotogaléria

 

16 . - 20. JÚL 2018 -  DENNÝ TÁBOR - VESELÍ VODÁCI /III.turnus/

Denný tábor -  VESELÍ VODÁCI /III.turnus 2018/                             Denný tábor patril deťom, ktoré majú blízko k vode a vodným športom. Žiaľ počasie nám neprialo. Náhradné aktivity boli rôznorodé plné zážitkov. Boli to aktivity na zoznámenie sa a sebarealizáciu, tvorivé dielne, vychádzka do Sobraneckých kúpeľov - ku liečivej vode, premietanie filmov na veľké plátno, naučili sme sa pesničku "Afrika čierna" v 10 jazykoch za doprovodu gitary. Súťažili sme  v stolovom futbale ale aj v netradičných športoch počas táborovej olympiády. Navštívili sme hasičov, ktorí nám ukázali svoju techniku - ku ktorej tiež potrebujú vodu, plavili sme sa loďou na Zemplínskej šírave a navštívili sme aj vojnový cintorín v Michalovciach.  Chutný obed nám pripravovali v Gastrocentre, za čo im ďakujeme.    Viac fotogaléria

 

9. - 13. JÚL 2018 - DENNÝ TÁBOR - POHOĎÁČIK /II.turnus/

Denný tábor  - POHOĎÁČIK  /II.turnus 2018/  Druhý júlový týždeň patril dennému táboru pod názvom Pohoďáčik. Bol zameraný hlavne na relax a pohodu. Navštívili sme Hipocentrum na Zemplínskej šírave kde chovajú kone. Tam sme relaxovali pri koníkoch, jazdili na nich a nielen to, boli sme sa pozrieť aj na rozprávkové sochy z piesku. K prázdninovej pohode prispeli aj rôzne súťaže a tvorivé dielne - kde si každý mohol vytvoriť vlastné tričko. Boli sme na turistike v najjužnejšej časti mesta Sobrance, a navštívilii sme aj miestne kúpalisko, kde sa deti vyšantili vo vode. Na záver každý dostal diplom o absolvovaní tábora a sladkú odmenu.   Viac fotogaléria.

  

 2. - 6. JÚL 2018   DENNÝ TÁBOR - DOPRAVÁČIK /I. turnus/

Denný tábor - DOPRAVÁČIK  / I. turnus 2018 /  Toto leto bol I. turnus letného tábora zameraný na dopravnú výchovu. Počas týždňa sme si vyrábali dopravné prostriedky, tradičné ale aj netradičné. Pracovali sme s rôznými materiálmi a samozrejme sme využili aj svoju kreativitu a fantáziu. Absolvovali sme aj jazdy na dopravnom ihrisku pod vedením p. Ondera. Ku koncu týždňa nám vyšlo aj pekné počasie a mohli sme sa vyšantiť na kúpalisku.   Viac fotogaléria 

 

 

       20. JÚN 2018 - VČELIČKA 

V CVČ bolo veselo od rána pretože sa spievalo,recitovalo, znela hudba. Konal sa XI. ročník okresnej súťaže pre deti MŠ: Včelička 2018. Súťaž pozostávala z dvoch častí, prednes prózy a ľudový spev. Próza - spamäti ľubovoľný text- rozprávka, bájka, povesť, veršovanka. Spev - ľudová pesnička predpísana a druhá ľubovoľná. Cieľom súťaže je zachovávať a poznať slovesný folklór Zemplína. Porota v zložení : Mgr. G. Kozmová, Mgr. E. Demčáková,  E. Buxárová to mala pri výbere tých najlepších veľmi ťažké. Srdečne gratulujeme víťazom.

Próza: 1. Soňa Beňáková - SMŠ ELBA,  2. Karin Chomičová - SMŠ ELBA,  3. Jesika Semjanová- ZŠ s MŠ BEŽOVCE    Spev: 1. Nella Žoffčáková - SMŠ ELBA,  2. Karolína Sabová - ZŠ s MŠ BEŽOVCE,  3. Miriam Karamanová - MŠ Komenského SOBRANCE.  Viac fotogaléria.   

 

19. JÚN 2018 - PROJEKT VČELA         

             

V súlade s Národným programom stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva podľa nariadenia vlády SR v rámci činnosti CVČ organizovať prednášky, semináre a besedy sme pripravili pre žiakov 4 roč. ZŠ projekt VČELA, ktorý pozostával zo 4 častí. Práve 19.6. sa konala posledná - štvrtá časť, vychádzkou k úľom p. Baka / Sobranecké kúpele /,  ktorý svoju prednášku o včielkach obohatil  praktickými ukážkami. Vyhodnotenie celého projektu bolo v priestoroch CVČ.  Každy účastník dostal diplom za účasť v projekte a sladkú odmenu. Viac fotogaléria.

                                                                                     

12. JÚN 2018 - AKADÉMIA 2018

 

Naše CVČ z poverenia OÚ v Košiciach - odboru školstva, organizuje každoročne okresné kolá  predmetových olympiád a postupových súťaží. V závere šk. roka, na slávnostnej Akadémii, vyhodnocujeme a oceňujeme úspešných žiakov, ktorí sa v týchto súťažiach umiestnili na prvých troch miestach. CVČ aj v tomto roku pre všetkých ocenených žiakov pripravilo slávnostné odovzdávanie diplomov a cien.  Po privítaní účastníkov sa p. riaditeľka CVČ Mgr. Mária Cinkaničová prihovorila všetkým prítomným.  Po jej príhovore výstúpili dievčatá zo ZŠ Komenského 6 v Sobranciach, ktoré sa umiestnili na okresnom kole Slávik Slovenska, a po nich sme pristúpili na odovzdávanie cien. Diplomy a ceny odovzdávali predsedovia okresných komisií v daných súťažiach. Na záver bolo pre všetkých pripravené malé občerstvenie, ktoré pripravili pracovníčky CVČ. Všetkým oceneným ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov na súťažiach. Viac fotogaléria

 

8. JÚN 2018 - VYPNI MOBIL - ZAPNI SEBA 

Táto akcia sa uskutočnila v spolupráci s  ŠKD na ZŠ Komenského 6 v Sobranciach.  Bola zameraná na to aby sa deti viac hýbali a nesedeli s mobilom a hrali hry. Bola športového charakteru. Mala rôzne súťaže ako skákanie v kruhoch, hod do vedierka, prekážková dráha, hádzanie krúžkov na terč. Deti boli veľmi súťaživé a hravé. Za svoj športový výkon dostal  každý z nich sladkú odmenu.

 

 8.JÚN 2018 - ROZLÚČKA V DROBČEK KLUBE

  

Alebo aj DEŇ S VEĽKÝM „D“ – aj takto by sa dalo nazvať piatkové dopoludnie v Drobček klube. Naše CVČ pripravilo pre našich malých drobcov a ich mamičky slávnostné dopoludnie, kde sme spoločne oslávili, aj keď trochu oneskorene, MDD – sviatok všetkých detí a zároveň sme sa rozlúčili s tými detičkami, ktoré od septembra už budú  navštevovať materskú školu. Ale poďme po poriadku.

Srdiečko“ -  to bola prvá aktivita v rámci tohto dopoludnia. Srdiečko je symbolom života ale aj lásky. No a práve takéto srdiečko vyrábali aj mamičky spolu s detičkami, aby im pripomínalo, že dali svojmu dieťaťku to najcennejšie – život, a že ho vychovávajú s tou najväčšou materinskou láskou. Do srdiečka obkresľovali ruky  - svoju ruku a ruku svojho dieťatka, aby im pripomínali, že sú so svojím drobcom stále prepojení.  Obkreslené ruky následne vyfarbili a do srdiečka dopísali  aj svoje mená. Z takto zhotovenými srdiečkami sa spoločne odfotili a následne sa z nich naištalovala výstavka.

Po tejto aktivite už nasledovala samotná rozlúčka s desiatimi malými predškôlkármi.  Sárka, Martinko, Julka, Karolínka, Filipko, Maroško, Viktorka, Adamko, Kristínka a Paťko si z rúk pani riaditeľky CVČ – Márie Cinkaničovej, prevzali pamätný list, knihu s venovaním, omaľovánky a desiatový box so sladkosťami. Sladkosťami a omaľovánkami boli odmenení aj ostatní drobčekovia.

Záver dopoludnia už patril samotným detičkám, ktoré sa mohli  vyšantiť pri hrách  a mamičky spoločne posedieť a porozprávať sa.   Viac fotogaléria

Uvedomujeme si, že niečo sa končí a niečo zase začína a tak nám ostáva len jediné…prajeme Vám milí naši drobčekovia úspešný štart v škôlke a nech vám je v nej tak dobre ako nám bolo s Vami  v Drobček klube.

   5. JÚN 2018 -  ATLETIKA    

                                                                                                                                   

Dňa 5.6.2018 sa uskutočnilo obvodové kolo v Atletike žiakov ZŠ. Organizátorom tejto súťaže je Centrum voľného času z poverenia OÚ Košice - odboru školstva. Súťaž sa uskutočnila v športovom areáli ZŠ Komenského 6 v Sobranciach. Počasie nám prialo, žiaci podávali vynikajúce výsledky. Do súťaže sa zapojili: ZŠ Komenského 12, ZŠ Podhoroď, ZŠ Komenského 6, ZŠ s MŠ Porúbka. Postupujúcim víťazom  žiakov ZŠ: 1.   ZŠ Komenského 6 Sobrance                                                                                                                                                         2.   ZŠ s MŠ Porúbka                                                                                                                                                                           3.   ZŠ Komenského 12                                                                                                          Postupujúcim víťazom žiačok ZŠ1. ZŠ Komenského 6 Sobrance                                                                                                                                                          2. ZŠ Komenského 12 Sobrance                                                                                                                                                        3. ZŠ Podhoroď                                                                                                                          Vďaka patrí aj rozhodcom a taktiež domácim usporiadateľom, ktorí už od skorého rána udržiavali areál vo vynikajúcom stave.                   

        4. JÚN 2018 - MDD v CVČ 

                                                                    

       1. jún, patrí už tradične naším najmenším. Na Slovensku má MDD tradíciu od roku 1952. Deti sú šťastné, dostanú sladkosti, neučia sa, súťažia, hrajú sa....  CVČ pripravilo nielen sladkosti, ale aj divadelné predstavenie, ktoré odohrali malí divadelníci z divadelného krúžku, pod vedením Mgr. Márie Kováčovej. Zážitky z predstavenia si deti navždy zapamätajú a spomienky na ne aj v dospelom veku budu robiť ich svet krajším.                                                                           

  

    30. MÁJ 2018  - EXKURZIA DUKLA

                                           

Naše CVČ v spolupráci so ZO SZPB v Sobranciach zorganizovali zájazd na Duklu. Bol určený pre žiakov ZŠ, ako odmena za ich účasť na súťaži o 2.svetovej vojne pod názvom "Medzniky 2. svetovej vojny". Prišli sme priamo na hranicu medzi SR a Poľskom, kde bola pozorovateľňa gen. L.Svobodu. Teraz je tu postavená 49 metrov vysoká veža z ktorej je prekrásny výhĺad na okolitú krajinu a Duklianský priesmyk.Tam nam lektor priblížil históriu bojov na tomto mieste.                                                  Potom sme navštívili Duklu, národnú kultúrnu pamiatku, venovanú Karpatsko - duklianskej operácii, ktorá sa odohrala počas 2. svetovej vojny, na pamiatku tu padlým vojakom. Pri ňom je cintorín 1. československého armádneho zboru kde je pochovaných 1265 vojakov. Od Duklianského priesmyku až po obec Krajná Poľana sa rozprestiera areál vojenského prírodného múzea na Dukle. Je tam aj pamätník pyrotechnikov. Potom sme sa presunuli do mesta Svidník, kde sme navštívili Vojenské historické múzeum. Prehliadka múzea bola veľi zaujímavá a poučná, tak ako aj celá exkurzia. 

                                                     

 17. - 18. MÁJ 2018 - TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA /verejná zbierka UNICEF/                                                                     

          

Týždeň modrého gombíka je celoslovenská verejná zbierka, ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji. Každoročne sa do zbierky zapája aj naše CVČ. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Naši mladí dobrovoľníci zbierkovali v uliciach mesta 17. a 18. mája 2018 a vyzbierali sumu vo výške 514,61 eur, ktorú sme odoslali na účet UNICEF Slovensko. Výnos z tohtoročnej zbierky venuje UNICEF na humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine v konfliktných oblastiach.  Všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme. Viac fotogaléria

 

   15. MÁJ 2018 - VÝSTAVA  VČELA 3   

Tretia časť projektu bola kreatívna. Deti rôznými výtvarnými technikami zobrazovali včelu. Kresba je v živote detí niečo magické, vyjadrujú všetko,čo v živote prežívajú, je to odraz skúsenosti. Všetky práce sú pekné, no najviac sa páčili porote dielka, ktoré kreslili: Nina Cipová,Samuel Tomko, Soňa Vaľková. Všetky práce budú ocenené. Zároveň pozývame na posledné 4 stretnutie. Viac fotogaléria

                                             

   12. MÁJ 2018 - MÍĽA PRE MAMU

Druhá májová sobota už tradične na celom Slovensku patrí oslave Dňa matiek. V mnohých mestách sa pri tejto príležitosti organizujú kultúrno-spoločenské podujatia venované všetkým rodinám pod názvom: Míľa pre mamu. Tento rok to bol už 15. ročník a celoslovenskú záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska. 

V tomto roku sa do tohto celoslovenského projektu po prvykrát zapojilo aj naše mesto Sobrance, a zorganizovalo pre sobrančanov krásne rodinné popoludnie. Teší nás, že aj naše CVČ mohlo participovať na tomto podujatí, a svojimi aktivitami  sme mohli spríjemniť strávené chvíle detí spolu s ich rodičmi.  Viac fotogaléria 

    11. MÁJ 2018 - Škôlkári v pohybe 

Naše CVČ pripravilo pre malých škôlkárov športové podujatie pod názvom "Škôlkári v pohybe". Podujatie sa uskutočnilo na multifunkčnom ihrisku na sídlisku Tyršova a pozostávalo z troch športových disciplín - kopanie do bránky, jazda na kolobežke a skákanie cez kruhy. Sprievodnou aktivitou bolo aj maľovanie kriedami. Deti boli veľmi aktívne a po náročnom športovom výkone si každý odniesol sladkú odmenu. Viac fotogaléria

 

    11. MÁJ 2018 - SLÁVIK SLOVENSKA 

Slovenská poetka a spisovateľka Kristína Royová sa viac ako pred sto rokmi vyjadrila, že : " Nič tak nedokáže zapáliť slovenskú dušu ako ľudová pieseň..."                                                                                                                                                                  Súťaž Slávik Slovenska trvá neprerušene už 28 rokov. Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2018 sa v Sobranciach uskutočnilo 11.5.2018 v CVČ. Súťaže sa zúčastnilo 16 súťažiacich v troch kategóriach. Viac - výsledková listina a fotogaléria.                                                                                           

Do Krajského kola postúpili :   I. kategória:  Tomáš Vaľko - ZŠ Podhoroď                                                                                                                                          II. kategória:  Lukáš Buša - ZUŠ Sobrance                                                                                                                                         III. kategória: Kristína Kicová - ZŠ Komenského 12, Sobrance                                                       

Veríme, že ešte pár rokov bude prinášať táto súťaž svoje ovocie v podobe krásnych hláskov detí, ktoré ju budú udržiavať pri živote.                                         

        

 

    3. MÁJ 2018 -  NETRADIČNÉ KRESLENIE NA CHODNÍK

Dňa 3. mája 2018 sa na ZŠ Komenského 12 uskutočnila akcia, pod názvom Netradičné kreslenie na chodník. Táto akcia bola poobede a zapojili sa do nej žiaci a žiačky ŠKD. Viac fotogaléria.

 

 19. APRÍL 2018 - MALÝ FUTBAL mladších žiačok ZŠ

Vo štvrtok sme uskutočnili na ZŠ Komenského 6 okresné kolo v Malom futbale žiačok ZŠ. Svoje sily si zmerali žiačky zo štyroch základných škôl z nášho okresu. Hrali každý s každým. Zápasy boli veľmi vyrovnané, ale víťaz musí byť len jeden. Na 1.mieste sa umiestnili dievčatá zo ZŠ s MŠ Krčava - gratulujeme. Viac: Vyhodnotenie, Fotogaléria 

 17. APRÍL 2018 - MALÝ FUTBAL mladších žiakov ZŠ

V utorok sme odohrali okresné kolo v Malom futbale mladších žiakov ZŠ - Školský pohár SFZ. Do súťaže sa prihlásili žiaci zo šiestich základných škôl z nášho okresu. Hrali sme v dvoch skupinách, systémom každý z každým. Tí najlepší postupili do finále a súťažili o umiestnenie. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci zo ZŠ Komenského 12 v Sobranciach - gratulujeme. Viac: Vyhodnotenie, Fotogaléria  

 

17. APRÍL 2018 - OKRESNÉ KOLO MATEMATICKÁ KAT. Z6, Z7, Z8

Dňa 17.apríla 2018 sa na Gymnáziu v Sobranciach uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády kat. Z6, Z7, Z8. Zúčastnilo sa na nej šesť škôl z okresu . Viac výsledková tabuľka Vysl._MO6_7_8.2018.doc 

 

11. APRÍL  2018 - OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY KAT. E

Dňa 11.4.2018 sa na ZŠ Komenského 12 Sobrance uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiáda kat. E. DO súťaže sa zapojili tri základné školy z okresu . Viac výsledková tabuľka  Vysledkova_BIO_2018.doc  a fotogaleria.

10. APRÍL 2018 - MINIFUTBAL žiakov a žiačok ZŠ - McDonald´s Cup

 

V utorok sa odohralo okresné kolo v Minifutbale žiakov a žiačok ZŠ - McDonald´s Cup. Do súťaže sa prihlásilo sedem ZŠ z nášho okresu, ale na súťaž prišlo šesť ZŠ. Hrali sme v dvoch skupinách systémom každý s každým. Po odohratí druhí zo skupín hrali o 3.miesto a prví o 1. - 2.miesto. V súboji o prvé miesto sa stretli ZŠ Komenského 12 zo Sobraniec a ZŠ s MŠ Porúbka. Skončilo to remízou, rozhodli až penáltové kopy. Na 1.mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ Porúbka - gratulujeme.Víťazi obdržali trofej - pohár a diplom. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 4. - 6.mieste dostali darček značky Puma od sponzora McDonald´s a šúťažiaci na 1. - 3.mieste dostali športovú fľašu. Viac: Vyhodnotenie, Fotogaléria

5. APRÍL 2018 - World Table Tennis Day

   

"...Ideme hrať ping - poooooong". Svetový deň stolného tenisu pre všetkých - WORLD TABLE TENNIS for all DAY bol vyhlásený svetovou federáciou stolného tenisu ITTF na deň 6. apríla. Vo svete sa bude konať už 4. ročník a počet prihlásených krajín každým rokom stúpa. Slovensko sa v tomto roku prvýkrát prihlásilo do celosvetových osláv stolného tenisu, ktorý sa aj u nás teší veľkej popularite. Aj naše CVČ sa zapojilo do realizácie tohto projektu. V spolupráci s p.učiteľom Mariánom Mišom sme v rámci projektu zorganizovali súťaž v stolnom tenise v telocvični na ZŠ Komenského 12 v Sobranciach. Žiaci si zahrali dvojhru a štvorhru. Každý žiak bol ocenený malým darčekom. Žiakom ďakujeme za účasť a p.učiteľovi za spoluprácu. Viac: fotogaléria

 

27. MAREC 2018 -  MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY

Naše CVČ, tak ako po minulé roky, bolo spouorganizátorom okresného kola súťaže "Medzníky 2.svetovej vojny". V tomto roku sa súťaž uskutočnila dňa 27.marca 2018 v priestoroch ZUŠ v Sobranciach. Do okresného kola sa zapojilo šesť súťažných družstiev - ZŠ s MŠ Krčava, ZŠ Komenského 6 Sobrance, ZŠ Komenského 12 Sobrance, ZŠ Podhoroď, ZŠ s MŠ Úbrež  a OGY Sobrance. Súťažiaci písali vedomostný test z dejín SNP a 2. svetovej vojny, spoločne 1 test za každú školu. Od  Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov - Oblastný výbor Michalovce získali diplomy za účasť a najlepší traja aj pohár, ktorý im bude pripomínať túto súťaž. Všetci súťažiaci sa v máji spolu so svojími učiteľmi zúčastnia za odmenu jednodňového výletu na Duklu. Viac fotogaléria.

1. miesto : OGY Sobrance

2. miesto : ZŠ Podhoroď

3. miesto : ZŠ Komenského 6, Sobrance

 

 27. MAREC 2018 - VYBÍJANÁ ŽIAČOK ZŠ - okr.kolo

Okresné kolo vo Vybíjanej žiačok ZŠ sa uskutočnilo na ZŠ Komenského 12 v Sobranciach. Súťaže sa zúčastnili žiačky zo šiestich ZŠ nášho okresu. Hrali sme v dvoch skupinách A - B. Víťazi skupin hrali o prvé a druhí hrali o tretie miesto. Na prvom mieste sa umiestnili žiačky zo ZŠ Komenského 12 v Sobranciach. Víťazkám gratulujeme. Viac: Vyhodnotenie, Fotogaléria.

23. MAREC 2018 - ZDOBÍME VEĽKONOČNÝ STROM

       

23.marca 2018 sme pred CVČ v Sobranciach zdobili "veľkonočný strom". Na zdobení sa zúčastnili deti zo základných a materských škôl v Sobranciach a samozrejme aj detičky z klubu Drobček. Deti ozdobovali strom veľkonočnými vajíčkami a navštívili aj výstavu "Kraslice v Sobranciach", ktorá sa nachádza v našich  priestoroch - v spoločenskej sále. Každy pomocník bol odmenený sladkou odmenou. Viac - fotogaléria

23. MAREC 2018 - HĽADANIE VEĽKONOČNÝCH VAJÍČOK

    

Aj v tomto roku pripravilo naše CVČ pre našich najmenších z Drobček klubu podujatie "Hľadanie veľkonočných vajíčok", ktoré bolo tak ako v minulom roku sprievodnou aktivitou podujatia CVČ "Zdobíme veľkonočný strom". Malí drobčekovia spolu so svojimi mamičkami hľadali veľkonočné vajíčka, no nie vonku, tak ako minulý rok, ale v budove CVČ. Dôvodom bol nielelen mokrý vonkajší terén, ale hlavne to, že v našich priestoroch sa nachádza výstava "Kraslice v Sobranciach". Ale poďme po poriadku. Malí drobci aj so svojimi košíčkami vyrazili v sprievode svojich mamičiek na veľké pátranie po veľkonočných vajíčkach. Všetci museli sledovať vyznačenú trasu farebnými kreslenými kraslicami, a zdolať aj malú prekážku v podobe viacerých schodov, aby sa dostali na horné poschodie. Vyznačená trasa doviedla malých hľadačov najprv do priestorov spoločenskej sály, kde našli  vystavené  nádherné veľkonočné vajíčka všakovakých tvarov a farieb. Po zhliadnutí výstavy sa drobčekovia nakoniec  dostali až do vytúženého cieľa, kde už na nich čakali veľkonočné balíčky s čokoládovými vajíčkami. Ich rozžiarené očká hovorili za všetko. Viac fotogaléria

21.MAREC 2018 - VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

 

Akcia "Veľkonočné tvorivé dielne" bola sprievodným podujatím výstavy "Kraslice v Sobranciach" a bola veľmi zaujímavá. Pán Emil Rozhon, ktorý vystavuje svoje práce na spomínanej výstave, ukázal žiakom ZŠ ako si môžu vlastnoručne vyrobiť kraslicu dierkovanou metódou. Žiaci najprv sledovali šikovné ruky majstra, a potom si túto metódu aj prakticky vyskúšali. Niektorí žiaci boli veľmi šikovní, iným sa darilo menej. Ale všetci mali krásne nápady, prekvapivo veľkú trpezlivosť a nové skúsenosti. Súčasťou tvorivej dielne boli aj ukážky prác p. Emila Rozhona, ktoré si žiaci mohli pozrieť na už spomínanej výstave. Viac: fotogaléria, videoreportáž

13. - 14. MAREC 2018 - OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

KAT. P3,P4,P5,P6,P7,P8

13.3. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády kat. P3,P4,P5, na ZŠ Komenského 6 v Sobranciach. Okresného kola sa zúčastnilo 55 súťažiacich - žiakov ZŠ z  okresu Sobrance.

14.3. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády kat. P6,P7,P8, na ZŠ Komenského 6 v Sobranciach. Okresného kola sa zúčastnilo 54 súťažiacich - žiakov ZŠ a OGy nášho okresu.   

Viac výsledková listina Kopia_-_vysl._listina_2018.xls  fotogaléria

 

7. MAREC 2018 - KYBERŠIKANA  WORKSHOP

Dňa 7. 3.2018 sa v CVČ uskutočnil Workshop pod názvom Kyberšikana. Zúčastnili sa  ho žiaci zo ZŠ Podhoroď. Po krátkom úvode si žiaci najprv pozreli film pod názvom "Kyberšikanovanie - zatočme s ním spoločne", a po zhliadnutí filmu nasledovala diskusia. Žiaci diskutovali nielen o filme,  ale hlavne o tom, ako oni vnímajú problém kyberšikany. Viac fotogaléfia.  

 

26. FEBRUÁR - 2.MAREC 2018 - JARNÉ PRÁZDNINY V CVČ

   

Aj v tomto roku pripravilo naše CVČ pre prázdninujúce deti, mládež ale i ostatných návštevníkov bohatú ponuku aktivít. Okrem týchto aktivít bol pre našich malých drobčekov a ich mamičky denne  k dispozícii DROBČEK KLUB a pre členov divadelného krúžku bola k dispozícii divadelná sála, kde sa malí divadelníci pripravovali na okresnú súťaž.

Počas hravého pondelka si prišli na svoje milovníci hier. Pripravili sme pre nich rôzne hry – spoločenské, stolové ale aj veľmi obľúbené hry na X-boxe, PC či playstatione.

Tvorivý utorok bol príležitosťou pre rozvoj kreativity a manuálnych zručností. V tento deň k nám zavítali aj klienti z DOSOS n.o. – Domova sociálnych služieb v Sobranciach, s ktorými máme veľmi dobrú spoluprácu. To že sú veľmi zruční a vnímaví dokázali pri tkaní na minikrosnách či výrobe papierových srdiečok. Svoju kreativitu a predstavivosť ukázali aj pri tvorbe vlastných obrázkov.

Kinoklubová streda bola priestorom  hlavne  na učenie sa trochu iným spôsobom. Svoje vedomosti si deti rozširovali hravým spôsobom  prostredníctvom interaktívnych výučbových programov – Vševedko na vidieku, Dopravná výchova, Slovenská republika, Vševedko safari.  No ale keďže to bola kinoklubová streda tak sme nezabudli ani na dobrý film.  Deťom sme premietli film „Stela“, ktorý na príbehu dievčatka Katie a sobovi Stele poukazuje na to, že nič na svete sa nevyrovná skutočnému priateľstvu, a že skutočné priateľstvo ostáva uložené hlboko v srdci človeka.

Súťaživý štvrtok ponúkol súťaže všehochuti. Zasúťažiť si v stolových hrách prišli aj deti z Detského domova Rem.Hámre – ktorí bývajú v domčekoch v Sobranciach. Svoju šikovnosť a obratnosť si vyskúšali v stolnom tenise, biliarde, vzdušnom hokeji či stolovom futbale.

Počas cestovateľského piatku sme navštívili Košice, kde sme si boli pozrieť unikátnu výstavu orchideí v botanickej záhrade a navštívili sme aj Steel park v Košiciach. 

Plný očakávania sme v piatok ráno nastúpili v Sobranciach do autobusu. Po hodine a pol sme dorazili do Košíc, konkrétne do botanickej záhrady, kde bola výstava orchideí pod názvom "Skvosty v ríši rastlín." Výstava bola nádherná. Obdivovali sme kvety rôznych farieb a tvarov. V ďalšej časti skleníkov boli kaktusy, rôzne tropické rastliny, rybičky v jazierku a akváriách. Potom sme odišli na ďalšiu výstavu do Steel Parku pod názvom "Kreatívna fabrika - vedecké hračky". Výstava bola veľmi poučná a deti sa tam mohli exponátov nielen dotýkať  ale si ich aj vyskúšať ako fungujú. Ďalšia naša zastávka bola Optima - kompex obchodov, kde si deti mohli aj niečo kúpiť. Do Sobraniec sme prišli o 16. 00 hod. Z výletu si deti doniesli plno zážitkov a rozšírili si obzor svojich vedomostí.

Viac fotogaléria - aktivity v CVČfotogaléria - výlet Košice

  

15. FEBRUÁR 201-  OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

Dňa 15. 2. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády kat. C,D,E,F, na ZŠ Komenského 6 v Sobranciach.    Olympiády sa zúčastnilo 7 škôl z okresu. Najlepší dvaja postupujú na krajské kolo kde nás budú reprezentovať.               Viac výsledková tabuľka Vysledkova_tabulka_DO.xlsx a fotogaléria 

 

6. FEBRUÁR 2018  -  OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 6.2.2018 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády v priestoroch ZŠ Komenského 6 Sobrance.                  Žiaci súťažili v troch kategóriach: G /5.roč. ZŠ/, F/6.-7-roč. ZŠ a 1.a 2. roč. OG/, E /8. a 9. roč. ZŠ a 3.a 4. roč.OG/. Olympiády sa zúčastnili 4 ZŠ v okrese a OGy Sobrance. Viac - Vysledkova_Geo_2017-2018.doc  a fotogaléria.

 

3.FEBRUÁR 2018 - FAŠIANGY

Naše CVČ  každoročne spolupracuje s mestom Sobrance na organizovaní podujatia FAŠIANGY. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Neodmysliteľnou súčasťou tohto fašiangového dňa je aj tradičná fašiangová zábava v našich priestoroch - konkrétne v divadelnej sále. K príjemnej atmosfére  fašiangovej zábavy určite prispela aj nápaditá výzdoba vstupnej chodby  a samotnej divadelnej sály, ktorú pripravilo naše CVČ. Viac - fotogaléria

25. JANUÁR 2018 - VOLEJBAL žiačok ZŠ

 Vo štvrtok sme v spolupráci so ZŠ Komenského 12,zorganizovali okresné kolo vo Volejbale žiačok ZŠ. Na súťaž prišli štyri ZŠ z nášho okresu. Na 1. mieste sa umiestnila ZŠ Komenského 6, Sobrance, na 2. mieste ZŠ s MŠ Krčava a na 3. mieste Gymnázium Sobrance. Na krajské kolo postupujú žiačky zo ZŠ Komenského 6 v Sobranciach, ktoré sa uskutoční v máji v CVČ Spišskej Novej Vsi. Víťazkam gratulujeme... Viac: Vyhodnotenie, Fotogaléria 

23. JANUÁR 2018 - VOLEJBAL žiakov ZŠ 

 V utorok sme odohrali okresné kolo vo Volejbale žiakov ZŠ. Súťaž sa konala v telocvični na ZŠ Komenského 12. Súťaže sa zúčastnili tri ZŠ z nášho okresu. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci zo ZŠ Komenského 12 v Sobranciach, na druhom žiaci zo ZŠ Komenského 6 v Sobranciach a na treťom žiaci z Gymnázia Sobrance. Na krajské kolo postupuje ZŠ Komenského 12 v Sobranciach, ktoré sa uskutoční v máji na ZŠ v Strážskom. Víťazom gratulujeme... Viac: Vyhodnotenie, Fotogaléria

24. JANUÁR 2018 - MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA kat. Z5 a Z9

 

Dňa 24.1.2018 sa uskutočnila  Matematická olympiáda kat. Z5 a Z9 na ZŠ Komenského 12 v Sobranciach .

Olympiády sa zúčastnilo 16 súťažiacich . Viac výsledková tabuľka MO_Z9_Z5__-__2017-18.doc a fotogaléria

 

24. JANUÁR 2018 - ŠALIANSKY MAŤKO

   

"Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala". Súťaž vznikla v roku 1991 a vyprofilovala sa na významnú a dobre známu v prednese slovenských povestí. Do okresného kola súťaže sa prihlásilo 23 prednášajúcich, ktorí súťažili v troch kategóriach. Interpretácie povestí boli mimoriadne kvalitné a porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tých najlepších.                                                                                                Víťazi jednotlivých kategórii, ktorí budú náš okres reprezentovať v Košiciach:                                                                         I. kategória  - Patrik Štunda /ZŠ Lekárovce/, II.kategória - Juliana Ropoviková /ZŠ Komenského 12 Sobrance/, III.kategória - Klára Kováčová /ZŠ Komenského 12 Sobrance. Držíme im palce.                                                                          Zaželajme Šalianskemu Maťkovi, aby sa tradícia súťaže zachovala čo najdlhšie a aby každým rokom pribudlo množstvo šikovných a nádejných mladých súťažiacich.     Viac výsledková listina - Centrum_volneho_casu(1).doc,       fotogaléria

 

18.JANUÁR 2018 -  KYBERŠIKANA 

 Dňa 18.1. 2018 sa  v CVČ uskutočnil Workshop pod názvom Kyberšikana. Zúčastnili sa ho žiaci 8. ročnika ZŠ Komenského 6 Sobrance. Po krátkom úvode si žiaci pozreli film k danej téme, nasledovala diskusia a tvorivé aktivity. Viac fotogaléria.

15.JANUÁR 2018 - KARNEVAL V DROBČEK KLUBE

Dnes v Drobček klube bol veľký bál  - veľký detský karneval.  Za veľmi nápadité masky  boli oblečené nielen detičky ale aj poniektoré mamičky. Veď posúďte sami... Viac fotogaléria

 

ZIMNÉ PRÁZDNINY V CVČ 2018

Dňa 4.1.2018 sa uskutočnila súťaž v stolnom tenise .

Umiestnenie : 1. miesto Mário Kima , 2. miesto Alex Kima ,  3. miesto Milan  Kima

Dňa 5.1.2018 sa uskutočnila zase súťaž vo vzdušnom hokeji.

Hrali sme v dvoch skupinách - každý a každým a prví dvaja z každej skupiny postupili do finále, kde si zmerali svoje sily o 1. - 3. miesto.

Umiestnenie : 1. miesto - Leonardo Balog, 2. miesto - Milan Kima, 3. miesto - Alex Kima

Najlepší traja bolo odmenený vecnými cenami . Viac fotogaléria

22. DECEMBER 2017 - VIANOČNÉ POSEDENIE V DROBČEK KLUBE

  

Všetkým drobčekom a ich mamičkám prajeme krásne a požehnané vianočné sviatky. Viac fotogaléria

 

20. DECEMBER 2017 - VYHODNOTENIE SÚŤAŽE VIANOČNÁ POHĽADNICA

4.12- 20.12 2017 bola inštalovaná výstava " Vianočná pohľadnica ", do ktorej sa zapojili školy z okresu.Najkrašie boli ocené .

Viac Výsledková listina. Vyhodnotenie_vianocna__pohladnica.doc

 

8. December 2017 - FLORBAL - súťaž

Športovú súťaž sme zorganizovali v spolupráci so ZŠ Kom. 12 a ZŠ Kom.6 v Sobranciach pre žiakov 6. roč. ZŠ v meste Sobrance. Akcia sa uskutočnila v telocvični na ZŠ Komenského 12. Do tejto súťaže sa prihlásili dve družstvá zo ZŠ Kom. 12 a jedno družstvo zo ZŠ Kom. 6. Po zahájení súťaže si členovia určili názov svojho družstva. Rozhodca súťažiacim vysvetlil pravidlá a systém hry. Po odohratí všetkých zápasov sme určili víťazov. Na zaslúženom 1. mieste sa umiestnilo družstvo pod názvom JUNIOR - ZŠ Kom. 6,  na krásnom 2. mieste boli žiaci s názvom družstva REAL - ZŠ Kom. 12 a 3. miesto obsadili žiaci družstva BARCELONA - ZŠ Kom. 12 v Sobranciach. Všetci športovci boli odmenení vecnými cenami, medailami, sladkosťami a víťazi získali aj pohár - trofej. Všetkým zúčastneným chlapcom gratulujeme a ďakujeme za účasť. Viac fotogaléria  

 

13. DECEMBER 2017 - ZDOBENIE STROMČEKA , VIANOČNÉ ZVYKY 

Patrí to medzi najkrajšie akcie, vládla tu už taká vianočná atmosféra. Deti radi pomáhali pri zdobení stromčeka, skladali, strihali, zdobili  a pritom sme sa rozprávali o vianočných zvykoch . Viac fotogaléria.  

8.DECEMBER 2017 - MIKULÁŠ V DROBČEK KLUBE

Aj tohto roku zavítal medzi naše detičky v Drobček klube Mikuláš.  Prišiel spolu s anjelikom a všetkým detičkám rozdal darčeky. Viac fotogaléria

5. DECEMBER 2017 -  ZAVÍTAL K NÁM MIKULÁŠ

Už od rána v CVČ vládla veselá nálada. Bodaj by nie...  Keď Mikuláš s anjelom a nezbenými čertíkmi prišli s plnou nošou sladkosti. Čakanie na Mikuláša sme si spríjemníli divadielkom CILILING  z Prešova.Vyzdobené CVČ potešilo hlavne malé deti. Široké úsmevy, jasavé očká, no sem - tam aj plač zo strachu boli odmenou pre nás, ktorí sme akciu pripravili. Tak Milý Mikuláš stretneme sa o rok zas...  Viac fotogaléria, videoreportáž

30. NOVEMBER 2017 - VČELA 2

      Druhé stretnutie začalo prednáškou Michala Baka na tému : " Med "                                                                                          Všetci mali možnosť ochutnať rôzne druhy medu : agátový, lipový, pastovaný, lúčno -lesný. Po ochutnávke hlasovali o naj med.  Podľa štvrtákov ten naj... najsladší  je pastovaný. Verím,  že sa všetci tešíte na dalšie stretnutie.  Viac fotogaléria

 

20.NOVEMBER 2017 - KYBERŠIKANA  WORKSHOP

Dňa 20.11.2017 sa v CVČ uskutočnil Workshop pod názvom Kyberšikana. Zúčastnili sa ho žiaci ZŠ Komenskéko 6 Sobrance. Po krátkom filme nasledovala krátka aktivita a diskusia. Viac fotogaléria.

15. NOVEMBER 2017 - BASKETBAL ŽIAČOK -  okresné kolo  

  Dňa 15.11.2017 sa na ZŠ Komenského 6 Sobrance, uskutočnil Basketbal žiačok  - okresné kolo. Na súťaž sa prihlásili tri základné školy. Viac fotogaléria, Vyhodnotenie

Vyhodnotenie: 1. miesto ZŠ Komenského 6 Sobrance

                        2. miesto ZŠ s MŠ Bežovce

                        3. miesto  ZŠ Komenského 12 Sobrance 

14. NOVEMBER 2017 - BASKETBAL žiakov ZŠ

 V utorok 14.11.2017 sme zorganizovali okresné kolo v Basketbale žiakov ZŠ na ZŠ Komenského 6 v Sobranciach. Súťaže sa zúčastnili žiači z troch ZŠ v okrese.  Víťazmi sa stali žiaci zo ZŠ Komenského 6 v Sobranciach.Viac vo fotogalérií, Vyhodnotenie  

13. NOVEMBER 2017 - KYBERŠIKANA WORKSHOP

 Dňa 13.11.2017 sa v priestoroch CVČ  uskutočnil workshop pod názvom " Kyberšikana". Zúčastnili sa na ňom žiaci 8. ročníka ZŠ Komenského 12 Sobrance. Po krátkom úvode bol premietaný film o kyberšikanovaní . Potom nsledovala diskusia a záver. Viac fotogaléria.

 

27.OKTÓBER 2017 - PROJEKT "VČELA"

                                                                                                                                                      Ak uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú štyri roky života ..." /Albert Einstein./                                                                 Projekt "Včela" je určený žiakom 4.ročníka ZŠ. Má 5 častí. Prvá časť sa uskutočnila 27.10.2017 v CVČ a začala prednáškou a prezentáciou o včele medonosnej - ako žije, kto tvorí včelstvo, stavba tela včely, ktorú si pripravil včelár pán Michal Bak.            Ďalšie časti budú venované nasledujúcim témam: - 2. časť - včela robotnica a  ako vzniká med, 3. časť - ochutnávka medu a včelých produktov, 4. časť -Výtvarná súťaž, výstava v CVČ.  5. časť bude pre deti asi najzaujímavejšia -  pretože pan Michal Bak nam predstaví svoje včielky...  

 

31.OKTÓBER 2017 - HALLOWEEN V DROBČEK KLUBE

    

Mamičky z Drobček klubu, spolu so svojimi drobcami, sa v posledný októbrový deň stretli na spoločnej "Halloween párty". Viac fotogaléria, krátke video 

 

 23. OKTÓBER 2017 - ÚCTA K STARŠÍM            Október je mesiac plný farieb, ktorými jeseň farbí listy stromov, zbiera sa posledná úroda, využívajú sa posledné krásne slnečné dni na prechádzky. Október je predovšetkým mesiacom, ktorý patrí naším seniorom, a im vzdávame našu úctu a vďaku za ich vykonanú prácu, obetavosť, starostlivosť a lásku. Staroba je pre nás všetkých prirodzená a nemôžeme ju zastaviť. Čo však môžeme urobiť, je spríjemniť  ju. Preto aj my sme sa rozhodli spríjemniť našim seniorom v Klube dôchdcov v Sobranciach jedno októbrové popoludnie. V tento deň sme pre nich prichystali malé darčeky. Ten prvý darček bol v podobe piesní a tancov detí z MŠ Gagarinova a detí z nášho ZÚ Integráčik - ktorý navštevujú deti z detského domova. Tým druhým darčekom boli malé pozornosti, ktoré im v závere programu rozdali samotné detičky.  Fotogaléria

 

15. - 21. OKTÓBER 2017 -  MEDZINÁRODNÝ PROJEKT  /POĽSKO/

 

V dňoch 15.10. – 21.10.2017 sa mládežníci z Klubu mladých pri našom CVČ, spoločne s vedúcou klubu, zúčastnili Medzinárodného projektu v rámci programu EÚ Erasmus+, pod názvom „Play entrepreneurship with us“ /Zahraj sa s nami v podnikaní/. Témou projektu bola zamestnanosť a podnikanie. Projekt sa realizoval v meste Lubaczów /Poľsko/ a jeho organizátorom bolo Mesto Lubaczów. Účastníkmi projektu boli mládežníci zo škôl v Lubaczowe, mládežníci z Klubu mladých pri CVČ  Sobrance, a mládežníci zo SOŠ Levice.                    Fotogaléria, Video 1 Video 2                         

Hlavným cieľom projektu bolo lepšie pripraviť mladých ľudí na život v trhovom hospodárstve-umožniť im získať vedomosti a praktické zručnosti ktoré uľahčia a podporia realizáciu ich vlastných plánov, profesionálny prístup a zodpovednosť za svoju kariéru.

V rámci projektu sa uskutočnili workshopy s témou podnikania, stretnutia s odborníkmi a teoretikmi, ktorí ich oboznámili s otázkami podnikania. Prácou v skupine si mladí ľudia rozvíjali svoje sociálne a jazykové kompetencie a stretnutia s odborníkmi im poskytli potrebné znalosti o podnikaní. V rámci projektových aktivít sa mladí ľudia naučili vytvárať vzdelávacie herné koncepcie s prvkami vedomostí o podnikaní.

Účastníci projektu sa zúčastnili aj na študijnej návšteve v Rzeszowe – kde navštívili podnikateľský inkubátor na Technickej univerzite v Rzeszowe a technologický inkubátor v Podkarpatskom vedecko-technologickom parku "Aeropolis" v Jasionke.

Vyvrcholením projektu bola diskusia pod názvom „Poďme podnikať“, kde účastníci projektu diskutovali s mladými úspešnými podnikateľmi, ktorí im porozprávali svoje osobné skúsenosti so zakladaním vlastného biznisu.

Prostredníctvom všetkých projektových aktivít sa mladí ľudia naučili ako riadiť svoj vlastný čas a financie, kreatívne pristupovať k práci. Naučili sa obchodnému mysleniu, pretože podnikanie je správanie, ktoré presahuje štandard myslenia a vyžaduje tvorivosť a vlastné  riešenia. V neposlednom rade  mali príležitosť nadviazať nové priateľstvá a otestovať svoje jazykové zručnosti v praxi.

                                                                                           ....

9. a 11. OKTÓBER 2017 - KYBERŠIKANA - WORKSHOP

Dňa 9.10. a 11.10. 2017 sa v priestorov CVČ uskutočnil workshop pod názvom "Kyberšikana ". Zúčastnili sa na ňom žiaci 6. ročníka ZŠ Komenského 6. a žiaci 7. ročníka ZŠ Komenského 12 Sobrance. Po krátkom úvode bol žiakom premietnutý film o kyberšikanovani . Následne na to nasledovala aktivita " Čo sa stane s mojou fotografiuo na internete ", ktorá bola zameraná na to, aby si žiaci uvedomili ako sa dá zneužiť fotografia na sociálnych sieťach. Po ukončení aktivity nasledovalo spoločné vyhodnotenie a diskusia. Viac fotogaléria . 

5. OKTÓBER 2017 - HÁDZANÁ ŽIAČOK ZŠ

 Dňa 5. októbra sme odohrali na ZŠ Komenského 6 v Sobranciach okresné kolo v Hádzanej žiačok ZŠ. Do súťaže sa prihlásili žiačky z troch ZŠ z nášho okresu. Hrali sme sýstemom každý s každým. Víťazom sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ KRČAVA - srdečne gratulujeme. Viac Fotogaléria, Vyhodnotenie

4. OKTÓBER 2017 - HÁDZANÁ ŽIAKOV ZŠ

  Dňa 4. októbra sme zorganizovali na ZŠ Komenského 6 v Sobranciach okresné kolo v Hádzanej žiakov ZŠ. Súťaže sa zúčastnili žiaci z piatich ZŠ z nášho okresu. Družstvá hrali sýstemom každý s každým. Víťazom sa stalo družstvo zo ZŠ Komenského 12 SOBRANCE -  srdečne gratulujeme. Viac Fotogaléria, Vyhodnotenie

3.OKTÓBER 2017 - "ZAČNI S BEDMINTONOM" - školenie

 

Naše centrum v spolupráci so Slovenským zväzom bedmintonu zorganizovalo  školenie v rámci projektu "Začni s bedmintonom" /Shuttle time/. Školenie sa  uskutočnilo 3.októbra 2017 v telocvični ZŠ Komenského 6 v Sobranciach, a zúčastnilo sa ho 19 učiteľov Tv zo ZŠ okresu Sobrance. Školiteľom bol známy športovec Michal Matejka – viacnásobný majster Slovenska a reprezentant Slovenska v bedmintone na olympiáde v Pekingu v roku 2008. fotogaléria

Projekt "Začni s bedmintonom", je určený pre učiteľov telesnej výchovy na základných a stredných školách na celom svete.Na Slovensku ho organizuje Slovenský zväz bedmintonu od roku 2013. Jeho primárnym cieľom je spopularizovať bedminton na školách a urobiť z bedmintonu jeden z najpopulárnejších športov, vzhľadom na to, že ide o bezpečný, nekontaktný šport v súlade s učebnými osnovami telesnej výchovy na školách. Aktuálne sa na projekte podieľa všetkých päť kontinentov: Afrika (17 krajín), Ázia (25 krajín), Európa (27 krajín), Oceánia (8 krajín), Panamská Amerika (23 krajín), pričom učebné osnovy a plány programu Shuttle time (Učiteľský manuál a Plány lekcií) sú dostupné v 17 jazykoch. Viac sa o tomto projekte dočítate na web stránke Slovenského zväzu bedmintonu:  

29. SEPTEMBER 2017 - Škôlkári v pohybe

Dňa 29. 9. 2017  naše CVČ pripravilo pre tých najmenších akciu pod názvom "Škôlkári v pohybe" - na ihrisku Tyršova v Sobranciach. Pozvali sme škôlkárov  z MŠ Gagarinová na ulici Komenského 11 . Pripravili sme pre nich športové súťaže, ale aj  sprievodné podujatie - kreslenie na chodník . Deti boli veľmi šikovné nielen v súťažiach, ale aj v kreslení a tak každý dostal sladku odmenu . Viac fotogaléria. 

     

 

27. September 2017 - Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ - okresné kolo

 

Dňa 27.9.2017 sme zorganizovali okresné kolo v Cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ. Súťaž sa konala na MFK  a v parku pri Lidli v Sobranciach. Víťazi, ktorí sa umiestnili na 1. - 3. mieste dostali diplom a medailu. Družstvo na 1. - 3. mieste bolo ocenené diplomom a trojejou. Víťazi postupujú na krajské kolo, ktoré sa koná 10. októbra 2017 ZŠ Kysak. Víťazom blahoželáme. Viac vo fotogalérií, Vyhodnotenie 

Novinky

Kontakt

  • Centrum voľného času
    Námestie slobody 1, 073 01 Sobrance
  • 056 652 3808
    +421 915 883 632

Fotogaléria