Kontakt

 • Centrum voľného času
  Námestie slobody 1, 073 01 Sobrance
 • 056/652 38 08
  +421 915 883 632

OCENENIE sTOPa 2020

Asociácia krajských rád mládeže v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, udelila Mgr. Radovanovi Pastyrikovi - vedúcemu Klubu mladých pri CVČ Sobrance, ocenenie sTOPa 2020 v kategórii Aktívny mládežník.

OCENENIE SRDCE NA DLANI

Klub mladých pri našom CVČ získal ocenenie "Srdce na dlani 2018" v kategórii Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou.Ocenenie nám udelilo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom.                                                            

      

IDEME HRAŤ PING-POOOONG

Naše CVČ participuje na  celoslovenskom projekte  "Ideme hrať ping - pooong" v rámci Svetového dňa stolného tenisu           

 

Európsky týždeň športu

Naše CVČ aktívne participovalo na európskom týždni športu zorganizovaním Florbalového turnaja o pohár riaditeľky CVČ - pre žiakov ZŠ.

 

UNICEF - MODRÝ GOMBÍK

Naše CVČ každoročne v spolupráci s mladými dobrovoľníkmi participuje na celoslovenskej zbierke Unicef - Modrý gombík.                                    

ZELENÝ CERTIFIKÁT PRE NAŠE CVČ

Štvrtok 25. 2. 2021

Štatistika

Počet návštev: 280661

Fotogaléria

VITAJTE NA STRÁNKE NÁŠHO CVČ

Novinky

Kontakt

 • Centrum voľného času
  Námestie slobody 1, 073 01 Sobrance
 • 056/652 38 08
  +421 915 883 632

Fotogaléria